leksykon

PANEL LOGOWANIA

Nie masz konta ? Zarejestruj się !

WYSZUKAJ
LEKI

 

Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

 

 


Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

 

Data spotkania: 4-5 września 2013r.

Miejsce spotkania: Rzeszów

 

 

(Data publikacji: 16.08.2013 r.)

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 września 2013 r. w godzinach 9-16.30 w Rzeszowie odbędzie się szkolenie z Zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem realizowanych usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w zakładach opieki zdrowotnej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.


Program szkolenia:


Dzień 1: Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami gospodarki finansowej NFZ mającymi wpływ na kontraktowanie. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie związane z planowaniem zakupu świadczeń oraz samym procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Dzień 2: Techniki negocjacyjne
Dzień drugi szkolenia poświęcony będzie udoskonaleniu umiejętności negocjacyjnych uczestników. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są negocjacje, jakie są techniki negocjacyjne, co to jest manipulacja i jak się przed nią bronić.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia.


Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów i wysłanie faksem na nr (022) 572 63 28 lub mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów. Projekt nie ogranicza ilości osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego zakładu. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby płci męskiej. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora.


Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z nie zakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.


Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 6459, 6110, 6257.

 

Szczegóły: www.nfz.gov.pl