leksykon

PANEL LOGOWANIA

Nie masz konta ? Zarejestruj się !

WYSZUKAJ
LEKI

 

Polska Grupa Ekspertów HCV o leczeniu WZW C

 

Polska Grupa Ekspertów HCV o leczeniu WZW C

(Data publikacji: 2012-07-06)

 

 

Odsetek zdiagnozowanych zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C jest w Polsce jednym z najniższych w Europie. W przesłanym naszej redakcji oświadczeniu Polskiej Grupy Ekspertów HCV stwierdza się, że dostępność do diagnostyki i leczenia WZW C nie jest zadowalająca.


Z oświadczenie Polskiej Grupy Ekspertów HCV na temat Wirusowego Zapalenia Wątroby typu C w Polsce w roku 2012 wynika, że obowiązkiem lekarza winno być wykonanie badania diagnostycznego w kierunku zakażenia HCV w następujących grupach ryzyka:

  • biorców krwi i jej pochodnych (zwłaszcza przed 1993 r.);
  • poddawanych zabiegom operacyjnym;
  • po przebytym WZW typu B;
  • otrzymujących iniekcje;
  • leczonych hemodializami;
  • chorych na hemofilię;
  • zakażonych HIV;
  • uzależnionych od preparatów odurzających stosowanych dożylnie lub donosowo;
  • poddających się zabiegom upiększającym (tatuaże, kolczykowanie);
  • z podwyższoną aktywnością aminotransferaz.

Wykrywalność zakażeń HCV w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Według danych Państwowego Zakładu Higieny do tej pory zdiagnozowano jedynie około 55 000 przypadków WZW C spośród szacowanych 730 000 osób, co oznacza że świadomych zakażenia jest zaledwie 7,5% Polaków. Odsetek ten jest jednym z najniższych w Europie; dla porównania, we Francji wynosi on około 50%, we Włoszech 17%, a w Stanach Zjednoczonych 30%.


W przesłanym naszej redakcji oświadczeniu Polskiej Grupy Ekspertów HCV stwierdza się, że dostępność do diagnostyki i leczenia WZW C nie jest zadowalająca. Pomiędzy uzyskaniem skierowania od lekarza rodzinnego a przyjęciem przez specjalistę upływa z reguły kilka miesięcy.


Dalsza diagnostyka przewlekłego zapalenia wątroby typu C jest częściowo przeprowadzana w warunkach szpitalnych. Na hospitalizację trzeba czekać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia waha się od około 6 miesięcy do 3 lat. ”Te długie okresy wyczekiwania wyznacza podpisany kontrakt pomiędzy szpitalem a lokalnym Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia” - stwierdzają eksperci.

 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl