ZAKOŃCZONE
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie z dn. 22.01.2018
Firma LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. pragnie poinformować, że w dniu 30.01.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 22.01.2018 roku na stanowisko Eksperta ds. Badań Naukowych i Rozwoju w zakresie technologii obliczeniowo-analitycznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Projekty B+ R.
Ofertę złożyło 2 Wykonawców. Oferty nie podlegały odrzuceniu, spełniły wszystkie wymagania i uzyskały najwyższą ilość punktów (100 pkt.).
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcami wybranymi do realizacji dostawy zostały Małgorzata Marciniak i Agnieszka Mykowiecka.
- - -
W związku z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+ R przedsiębiorstw, Firma Lekseek Polska sp. z o.o. sp. k. zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Eksperta ds. Badań Naukowych i Rozwoju w zakresie technologii obliczeniowo-analitycznych w projekcie „Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego” w wymiarze 20h tygodniowo na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zapytanie Ofertowe
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Zapytanie Ofertowe (edytowalne)
Załacznik 1 (edytowalne)
Załacznik 2 (edytowalne)
Załacznik 3 (edytowalne)
Załacznik 4 (edytowalne)
 
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie z dn. 22.01.2018
Firma LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. pragnie poinformować, że w dniu 30.01.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 22.01.2018 roku na stanowisko Specjalisty ds. Nauk Medycznych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Projekty B+ R.
Ofertę złożył 1 Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy został Filip Diks.
- - -
W związku z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+ R przedsiębiorstw, Firma Lekseek Polska sp. z o.o. sp. k. zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Specjalisty ds. Nauk Medycznych w projekcie „Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego” w wymiarze 10h tygodniowo na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zapytanie Ofertowe
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Zapytanie Ofertowe (edytowalne)
Załacznik 1 (edytowalne)
Załacznik 2 (edytowalne)
Załacznik 3 (edytowalne)
Załacznik 4 (edytowalne)
 
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie z dn. 22.01.2018
Firma LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. pragnie poinformować, że w dniu 30.01.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 22.01.2018 roku na stanowisko stanowisko Programisty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Projekty B+ R.
Ofertę złożyło 3 Wykonawców. Oferty nie podlegały odrzuceniu, spełniły wszystkie wymagania i uzyskały najwyższą ilość punktów (100 pkt.).
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcami wybranymi do realizacji dostawy zostali Michał Okrasa, Krzysztof Falcman, Maciej Bogdański.
- - -
W związku z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+ R przedsiębiorstw, Firma Lekseek Polska sp. z o.o. sp. k. zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Programisty do projektu „Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego”.

Zapytanie Ofertowe
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Zapytanie Ofertowe (edytowalne)
Załacznik 1 (edytowalne)
Załacznik 2 (edytowalne)
Załacznik 3 (edytowalne)
Załacznik 4 (edytowalne)
 
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie z dn. 22.01.2018
Firma LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. pragnie poinformować, że w dniu 30.01.2018 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 22.01.2018 roku na stanowisko Ekspert ds. Badań Naukowych i Rozwoju w zakresie nowych technologii IT w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Działanie Projekty B+ R.
Ofertę złożył 1 Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.).
Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy został Jakub Pawlewicz.
- - -
W związku z realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+ R przedsiębiorstw, Firma Lekseek Polska sp. z o.o. sp. k. zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Eksperta ds. Badań Naukowych i Rozwoju w zakresie nowych technologii IT w projekcie „Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego” w wymiarze 20h tygodniowo na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zapytanie Ofertowe
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Zapytanie Ofertowe (edytowalne)
Załacznik 1 (edytowalne)
Załacznik 2 (edytowalne)
Załacznik 3 (edytowalne)
Załacznik 4 (edytowalne)
 
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie z dn. 06.12.2017
Firma LekSeek Polska Sp. z o.o. Sp.k. pragnie poinformować, że w dniu 14.12.2017 r. dobiegła końca procedura związana z rozstrzygnięciem postępowania ofertowego ogłoszonego 6.12.2017 roku na stanowisko Kierownika B+ R projektu badawczego "Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego".
Ofertę złożył 1 Wykonawca. Oferta nie podlegała odrzuceniu, spełniła wszystkie wymagania i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.). Z przyjemnością informujemy, że Wykonawcą wybranym do realizacji dostawy został Wojciech Jaworski.
---
W związku z realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+ R przedsiębiorstw, firma Lekseek Polska
sp. z o. o. sp. k.
, zaprasza do złożenia ofert na stanowisko Kierownika B+ R projektu badawczego "Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego".

Zapytanie Ofertowe
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie z dn. 24.05.2017
W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, "LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia.

Zapytanie Ofertowe
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Załacznik 5
Załacznik 6
Informacja o wybraniu wykonawcy - rozstrzygnięcie przetargu