Gabinet drWidget Pacjent

Aplikacja zadba o regularność terapii pacjenta i przypomni mu o konieczności zażycia kolejnej dawki danego produktu. Wystarczy zaledwie krótka chwila, aby ustawić własny elektroniczny kalendarzyk kuracji. W dowolnym momencie można edytować istniejące dawkowania i wprowadzać nowe.

Warunkiem korzystania z tej bezpłatnej aplikacji mobilnej jest posiadanie konta w programie Gabinet drWidget. Konto jest zakładane przez lekarza/ placówkę, na podstawie adresu e-mail pacjenta. Na podany adres pacjent otrzymuje link aktywacyjny oraz unikalny identyfikator do logowania. Po kliknięciu w link ustawia hasło do konta. Odtąd za pomocą hasła oraz identyfikatora może logować się w aplikacji.

Do aplikacji będą stopniowo dodawane nowe funkcjonalności. W pierwszej kolejności pojawi się moduł umawiania i odwoływania wizyt.

Technologie

Narzędzia:
Java, Objective-C