Development R&D

Realizacja projektów w oparciu o metodyki:
Agile, Scrum, Kanban, Waterfall.

Znajomość i stosowanie wzorców projektowych oraz założeń tworzenia kodu.

Kompleksowa usługa

ANALIZA

Szczegółowa i wnikliwa, będąca podstawą dobrze wykonanego projektu

PROGRAMOWANIE

Szybkie i profesjonalne, realizowane przez ekspertów w tej dziedzinie

UTRZYMANIE

Niezbędne, by produkt pozostał funkcjonalny i atrakcyjny dla odbiorców

Nasz zespół IT to ponad 60 wysokiej klasy profesjonalistów

Tworzy go młoda kadra programistów, świetnie poruszających się w obszarze najnowszych technologii.

To osoby z doskonałą znajomością potrzeb rynku usług medycznych w obszarze IT (wiedza na temat specyfiki branży, używanej terminologii, uwarunkowań prawnych, itp.).

Technologia

Projektowanie

Programowanie

Wdrożenie