Projekty unijne

Innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego

Cel: przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie innowacyjny moduł systemu analizy danych medycznych i leków dedykowany dla sektora medycznego, mogący selekcjonować i dostosowywać wykorzystywane narzędzia medyczne i diagnostyczne do przebiegu choroby pacjenta

Beneficjent:
LEKSEEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 9512379214

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0328/17

Wartość projektu: 6 992 685,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 326 736,94 zł