BVAS/WG

Skala BVAS/WG to narzędzie w formie kwestionariusza, służące do pomiaru nasilenia chorób z grupy zapalenia naczyń. BVAS/WG jest skróconą wersją tej skali. Stosuje się ją do oceny aktywności ziarniniaka Wegenera.Prezentowana bezpłatna aplikacja to wygodny sposób na skorzystanie ze skali BVAS/WG, w dowolnym momencie, bez konieczności wypełniania drukowanych formularzy. Układ aplikacji odzwierciedla budowę kwestionariusza. Składa się z 9 głównych modułów (oraz dodatkowego „Inne”), które odpowiadają grupom narządów i układów. W każdej grupie wymienione są objawy chorobowe. Można im przypisać odpowiednio 1 lub 3 punkty (1 to tzw. mały objaw, 3 – duży objaw).

System automatycznie wprowadza punktację i dokonuje obliczeń. Wystarczy przy każdym z objawów wybrać jedną z dwóch możliwości – „przetrwałe” lub „nowe/pogorszone”. Otrzymany na tej podstawie wynik składa się z dwóch części. Pierwsza to liczba objawów w poszczególnych kategoriach (duże nowe/pogorszone, małe nowe/pogorszone, duże przetrwałe i małe przetrwałe). Druga część wyniku to ocena aktualnego stanu choroby, według następującej skali: ciężka/zaostrzenie, ograniczona/zaostrzenie, stan stabilny, remisja.

3 290
Pobrań

Technologie

LekSeek SIM:
Skala BVAS/WG
Narzędzia:
Objective-C