Wielka Baza ChPL

Baza zawierająca oryginalne Charakterystyki Produktów Leczniczych wszystkich leków dopuszczonych do obrotu w Polsce, powstała w oparciu o urzędowe źródła informacji. Oferuje ponad 8200 charakterystyk, uwzględniających takie informacje, jak skład jakościowy i ilościowy produktu, postać farmaceutyczna, szczegółowe dane kliniczne, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne itp. Szybkie dotarcie do wybranej ChPL jest możliwe dzięki intuicyjnej wyszukiwarce. Oprócz bazy, w serwisie można znaleźć wiadomości na temat polskiej służby zdrowia, ciekawostki medyczne oraz komunikaty GIF.

Zobacz stronę
1 332 859
Średnia ilość odsłon miesięcznie

Technologie

LekSeek SIM:
Baza Leków, Wielka baza ChPL, Klasyfikacja ATC, Baza INN
Narzędzia:
HTML5, CSS3, JavaScript, MySQL, Java